Skip links and keyboard navigation

Bosnian

View this page in Adobe Acrobat form (PDF, 56KB) ( http://www.qld.gov.au/languages/Bosnian.pdf )

Dobro došli na Internet stranicu informativnih službi vlade Queenslanda.

Treba li vam pomoć na bosanskom jeziku?

Ukoliko ne možete naći potrebne informacije na bosanskom jeziku, koristite sljedeće linkove da bi pronašli odgovarajuću službu:

 • Telefonski prevodioci

  Translating and Interpreting Service (TIS), Department of Immigration and Multicultural Affairs (Služba prevođenjа i tumačenjа -TIS, Ministarstvo za doseljavanje i multikulturalna pitanja)
  http://www.tisnational.gov.au/

  Telefonsku službu TIS možete da nazovete po cijeni lokalnog poziva na telefonski broj 131 450, 24 sata na dan, 7 dana u
  sedmici.
 • Imenik ovlašćenih tumača i prevodilaca Directory of Accredited Practitioners of Translating and Interpreting, National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (Savezno tijelo za akreditovanje tumača i prevodilaca –NAATI)
  http://www.naati.com.au/

  Možete nazvati NAATI službu za informacije na 1300 557 470.
 • Telefonski imenik (Yellow Pages)

  Tumače i prevodioce možete isto tako pronaći i na stranicama telefonskog imenika Yellow Pages, pod naslovima “Interpreters” i “Translators”.


Mi se nadamo da su vam ove informacije bile od koristi. Javite nam se sa vašim sugestijama.

Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0)
Last updated
27 August 2015

Page feedback

 1. How satisfied are you with your experience today? *