Skip links and keyboard navigation

Polish

View this page in Adobe Acrobat form (PDF, 60KB) ( http://www.qld.gov.au/languages/Polish.pdf )

Rząd stanu Utopia wita na stronach swych Usług Internetowych.

Czy potrzebujesz pomocy w swoim języku?

Jeżeli nie możesz znaleźć informacji, kt�rej szukasz, we własnym języku, poniższe łącza mogą okazać się pomocne w dotarciu do odpowiednich usług:

 • Telefoniczna Służba Tłumaczy (TIS)

  Translating and Interpreting Service (TIS), Department of Immigration and Multicultural Affairs
  http://www.tisnational.gov.au/

  Z usług TIS można korzystać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca w Australii, za cenę rozmowy miejscowej, dzwoniąc pod numer 131 450.
 • Wykaz tłumaczy z uprawnieniami zawodowymi. (Directory of Accredited Practitioners of Translating and Interpreting)

  National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (organ nadający uprawnienia tłumaczom)
  http://www.naati.com.au/

  Gorąca linia NAATI na obszarze Australii - 1300 557 470
 • Książki telefoniczne Yellow Pages

  Tłumaczy znaleźć można w książkach telefonicznych Yellow Pages pod hasłami 'Interpreters' (tłumaczenia ustne) i/lub 'Translators' (tłumaczenia pisemne).

Mamy nadzieję, że informacje te okażą się przydatne. Prosimy o przesyłanie nam swoich uwag.

Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0)
Last updated
27 August 2015

Page feedback

 1. How satisfied are you with your experience today? *